Airwasher !

Bara hos Växt & Miljödesign i Gävle AB och Grön Interiör AB i Lund.

  Airwasher / Luftrenare 1   Airwasher / Luftrenare 2  Se exempel på våra levererade Airwashers här

Airwasher. Vi har nu tagit fram ett unikt växt/filter arrangemang som med hjälp av en ventilator och ett unikt sammansatt filtergranulat, både renar och fuktar er inomhusluft mycket effektivt. Filtret tar upp de flesta luftföroreningar, växten bryter ner dem biologiskt via rötternas mikrober och enzymer och omvandlar föroreningarna till näring åt växterna, man behöver aldrig byta eller rengöra något filter. Luften strömmar sedan upp genom bladverket som syresätts effektivt helt biologiskt och naturligt.

 

Det är bevisat att en bra och fräsch inomhusmiljö ger pigga och friska medarbetare vilket också genererar lägre sjukfrånvaro och bättre prestationer, vilket i sin naturliga förlängning också ger bättre trivsel, effektivitet och lönsamhet på arbetsplatsen.

Förutom vackra växter och en god service, kan vi på Växt & Miljödesign i Gävle AB, äntligen även förse våra kunder med ett unikt luftrenings-/ fuktningssystem för en bättre arbetsmiljö.

 

Vi har idag många kunder som besväras av att luften på deras arbetsplatser är torr och obehaglig, besvär med ögon, hals, huvudvärk och trötthet är inget ovanligt. Kan man då även få bukt med avgaser, damm, pollen mm, utan att tillsätta flyktiga bekämpningsmedel mot bakterier och mögel, alt byta DYRA filter, ja då tycker i alla fall vi, att vi lyckats.

 

Förutom vackra växter och en god service, kan vi äntligen även förse våra kunder med ett unikt luftrenings-/fuktningssystem för en god och hälsosam och kreaktiv arbetsmiljö.

Ex: Ett normalt växtfilterarrangemang på 50cm i diameter renar effektivt 30-40 kvm normal lokalyta.

Dvs, ca 70 kubikmeter luft/tim, detta till en försumbar driftkostnad.

I hyran ingår regelbunden service med garanti för växtbyte och servicegången är var 3:e vecka.

Infoblad om Airwashers här

Kontakta oss knapp

 

En italiensk arkitekt planerar att bygga två höghus i Kina, med växter på ytterväggarna för luftrening - läs mer här.